Close

Miljö och kvalitet

Så här städar vi på Bohus

Vi städar allt ifrån det lilla kontoret till den stora anläggningen, med samma höga kvalitet och goda service. Systematiskt och noggrant följer vi den överenskomna arbetsbeskrivningen för uppdraget. Idag är det cirka 2000 företag i Västra Götaland, som anlitar oss för städuppdrag. Vi är stolta över att sysselsätta nästan 500 medarbetare inom området städning.

Vi arbetar i distrikt

Vi har delat in Göteborg i ett antal olika distrikt. I varje område finns en distriktschef som ansvarar för kvaliteten i sitt område. Det är också distriktschefen som är din huvudkontaktperson. Detta arbetssätt gör det enkelt för oss att kvalitetssäkra våra leveranser och samtidigt skapa personliga relationer till alla våra kunder.

Sedan 2014 finns vi även i ytterligare två regioner, nämligen Trestad (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla) och Jönköping.

Vi är kvalitetscertifierade

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade, ISO 9001 och ISO 14001. En kund till Bohus ska känna sig trygg med att vi har kontroll på våra processer och arbetar hårt med att förebygga brister. Att våra kunder är nöjda är grunden för hela vår verksamhet. Därför utför vi löpande kundundersökningar under året. Resultatet av dessa ligger till grund för vårt ständiga förbättringsarbete.

All vår personal genomgår utbildningar inom kvalitet och miljö, städteknik samt Bohus värdegrundsarbete med fokus på service. Att vi är certifierade innebär bland annat att vi vet hur vi städar, vilka produkter vi använder. Vi jobbar till exempel aktivt med att hålla nere kemikalieförbrukningen till ett minimum. Av de rengöringsmedel vi använder till daglig städverksamhet är hela 92 % miljömärkta och det är vi stolta över.

Våra värderingar

Bohus värderingsarbete bottnar i övertygelsen att en god företagskultur är grunden för trivsel, arbetsglädje och nöjda kunder. Med vårt värderingsarbete vill vi bygga vi en långsiktigt hållbar organisation där människor kan utvecklas och där den nöjda kunden alltid är målet. Bohus värderingar handlar om att älska service, vara kostnadsmedveten, respektera varandra, ta ansvar och alltid ge en hjälpande hand.

Din sökning gav inga träffar.

×